برگزیده ها : یک شعر بسیار زیبا و با مضمون عاشقانه از شاعر بزرگ ایرانی : احمد شاملو   ماهي من فكر مي كنم هرگز نبوده قلب من اين گونه گرم و سرخ: احساس مي كنم در بدترين ...