برگزیده ها : یک شعر بسیاز زیبای عاشقانه و دوست داشتنی در قالب شعری قطعه گلچین شده ازمجموعه قطعات خواجه حافظ شیرازی - قطعه با موضوع عشق و عاشقی از ...