یک شعر بسیار زیبا و تاثیر گذار و جالب از حزین لاهیجی * ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد صیاد رفته باشد آه از دمی که تنها با داغ او چو ...