یک قطعه شعر بسیار زیبا و جالب به نام " حب وطن  " از کلیم کاشانی . * حب وطن پیری رسید و قوت طبع جوان گذشت تاب تن از تحمل رطل گران گذشت وضع ...