بعد از انتشار گزارش آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران، موتور جستجوی گوگل در اقدامی به عنوان بازوی تبلیغاتی تنظیم‌کنندگان اصلی گزارش وارد عمل شده و تصاویری از تأسیسات هسته‌ای ایران ...