گلچینی از پیامک های غمگین و زیبا برای اوقات دلتنگی و ناراحتی. * اگه فراموشم کنی میرم سراغ سرنوشت ، میگم چرا اسم منو فقط تو قلب تو نوشت ، اگه فراموشم ...