مجموعه ای از پیامک های زیبا و دوست داشتنی آموزنده و جالب و به روز برای آذر ماه سال 90 * زندگی تراژدی است برای کسی که احساس میکند و کمدی است ...