بازیگر مشهور هالیوود، جارد لتو، در پاریس با دمپایی و لباس عجیب عکس یادگاری گرفت. چند روز پیش زمانیکه جارد لتو بیرون از هتلش به طرفدارانش در پاریس سلام می داد، ...