یک عکس جالب و جدید با محوریت خطای دید چشم انسان -این کارهارو انجام بدین: 1-به ستاره قرمز روی دماغ دختر به مدت 30 ثانیه خیره بشید. 2- حالا به یک کاغذ سفید ...