مجله اینترنتی برگزیده ها :آثار و نتایج گوش دادن به موسیقی های خشن و ملایم در اتومبیل در حین رانندگی     تحقیقاتی نشان می‌دهد که گوش دادن به موسیقی های تند و ...