بر چسب های مرتبط:"آلبوم عكس 2011 دسته نرم افزار کامپیوتر زیردسته انیمیشن طراحی و گرافیک function toggle3() { var ele = document.getElementById("toggleText3"); var text = document.getElementById("displayText3"); if(ele.style.display == "block") { ...