برگزیده ها : ارائه یک سری راهکار عملی و کاربردی در جهت افزایش طول عمر انواع لپ تاپ و آموزش چگونگی استفاده و مراقبت صحیح و درست از نوت بوک   پایه ...