برگزیده ها : آموزش راه هایی برای صحبت کردن و برقراری ارتباط با کودک خردسال و نوزادان . نوزادان از بدو تولد و اولین ساعت های حیات در حال یادگرفتن زبان ...