فایل robots.txt  (روبوت) یکی از مهمترین و اصلی ترین فایل ها در بهبود و مدیریت ایندکس مطالب سایت درگوگل است که اگر به صورت درست نباشد ممکن است به طور ...