مجله اینترنتی برگزیده ها : آموزشی کوتاه و در عین حال جامع برای عکاسی حرفه ای از مناظر با دوربین های دیجیتال   همان طوری که میدانید عکاسی از منظره و طبیعت ...