مجموعه (جک) جوک های باحال ، خنده دار و با مزه و جدید برای آذر ماه سال 1390 * فتوای جدید : از این پس خوردن بستنی عروسکی حرامه چون معلوم نیست ...