برگزیده ها : یک شعر بسیار زیبا و دوست داشتنی و البته غمگین برای پدر - شعر برای غم فراق پدر و مرگ و از دست دادن پدر   * * * ...