برگزیده ها : مجموعه شعر های عاشقانه و زیبا ی کوتاه و بلند در قالب های شعری : شعر نو و غزل و . . . برای عرض تبریک روز ...