«کومی یاماشیتا» هنرمند ژاپنی ، پرتره های زیبایی را با ابزاری غیر متعارف خلق می کند. در نمایشگاه قبلی تابلوهای خود را با مداد سیاه و تکه پارچه های پاره ...