برگزیده ها : معمای (چیستان) بسیار جالب و در عین حال سخت که بیل گیتس  در سال ۲۰۰۲ طراحی کرد تا از بین ۱۰۰ مهندس یکی را برای شرکتش انتخاب ...