برگزیده ها : یک چیستان جالب ریاضی همراه با پاسخ تشریحی       در یک جنگ ۱۰۰ سرباز شرکت کردند و جراحاتی برداشتند. آمار جراحات به شرح زیراست: ۷۰ نفر دست راستشان را از ...