برگزیده ها : شعر بسیار زیبا و دوست داشتنی از خواجه حافظ شیرازی به نام "الا یا ایها الساقی" در قالب شعری غزل از مجموعه غزلیات حافظ     الا یا ایها الساقی ...