برگزیده ها : یک معمای سخت و به ضاهر سرکاری و بدون جواب جالب که توسط دکتر حسابی طرح شده .جدید سال 90 (2012) اگر جواب را یافتید با ماهم بگویید ...