برگزیده ها : یک شعر بسیار زیبای سیاسی با لحن طنز در ظاهر بامزه و خنده دار اما عمیق و مفهومی - شعر طنز خودکار قرمز ، شعر جدید سال ...