برگزیده ها : یک غزل بسیار زیبا از سعدی ، شاعر بزرگ ایرانی با مضمون عاشقانه - شعرعاشقانه بلند از سعدی در مورد عشق   * * * * * دوست می‌دارم من ...