چندین پیامک زیبا و جالب و عاشقانه برای گفتن شب به خیر * شب بخیر ای آخرین امید من / نذار تاریکی تو قلبت بنشینه چشاتو بروی شهر شب ببند / تا چشای ...